Your browser does not support JavaScript!
ihiophgydtfp
分類
寒假轉學

音樂學系寒假轉學招生

考試方式:術科

主修項目:

       (一)聲樂

       (二)鋼琴

       (三)弦樂-限選自小、中、大、低音提琴、豎琴

       (四)管樂-限選自:長笛、單簧管、雙簧管、低音管、薩氏管、法國號、小號、長號、低音號;上低音號、擊樂。

       (五)理論作曲

考試範圍:

       主修考自選曲一首。主修器樂自選完整快板樂曲一首(或一樂章)必須背譜演奏。理論作曲考動機發展與面試。